SISSP

Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU) intenționează să implementeze un proiect care va avea ca obiectiv modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea a cca 70 școli, în prima etapă în zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori din școlile selectate și de a crește capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă.

Proiectul ce va fi finanțat de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare se va derula pe o perioadă de 6 ani.

Prin proiect se vor realiza:

  1. Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii siguranței în exploatare;
  2. Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale care vor permite stimularea capacității de învățare;
  3. Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor, munca în grup / învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale elevilor;
  4. Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de modernizare a infrastructurii școlare;
  5. Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum ar fi deșeuri zero, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.).

Ca parte a negocierilor cu banca finanțatoare, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU) a elaborat un plan de implicare a părților interesate (SEP) care descrie calendarul și metodele de implicare a părților interesate pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului. SEP include identificarea și analiza principalelor părți interesate (inclusiv grupurile vulnerabile), caracteristicile și interesele acestora, precum și metodele de comunicare, implicare și consultare care sunt adecvate pentru diferite grupuri. În documentul atașat se regăsesc spre consultare informațiile cuprinse în SEP.

2020-12-03 SEP SISSP final

2020-12-23 ESMF sumar executiv_ro

2020-12-23 ESMF SISSP consultari

PROIECTUL SCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE SI SUSTENABILE

2022-12-22 Lista lot 1