Proiectul P.R.E.T

Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET) este un proiect naţional cofinanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), ce urmează a se finaliza la 31 decembrie 2016 și al cărui scop principal este acela de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului şi de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor spaţii de studiu adecvate, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil, totul în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale.
Obiectivul principal al acestei componente este construirea/reabilitarea şi utilarea a 750 unităţi de educaţie preșcolară în vederea îmbunătăţirii infrastructurii actuale a sistemului de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7 ani, fiind de asemenea analizată posibilitatea dotării claselor pregătitoare cu echipamente speciale. În cadrul acestui proiect este urmărită înfiinţarea şi reabilitarea grădiniţelor, dezvoltarea infrastructurii, construirea de clădiri noi pentru grădiniţele ce sunt în prezent amplasate în clădiri care fac obiectul retrocedării, consolidarea grădiniţelor afectate de deteriorări ale structurii de bază, reabilitarea grădiniţelor lipsite de resurse, inclusiv extinderea spaţiului existent, lucrări minore de reabilitare (electricitate, zugrăveli ş.a.).

Achizitii 2017:
Achizitii directe pe SEAP cu publicare anunt publicitar:

Achizitii 2018
Achizitii directe pe SEAP cu publicare anunt publicitar: